Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝ. ΕΚΚΛΗΣ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 16-6-2016

     
       Μέσα σέ κλμα συγκινητικό πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή τς λήξης τν μαθημάτων στό κκλησιαστικό Λύκειο Πατρν, στίς 16.6.2016 παρόντων, το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, το Θεοφιλεστάτου πισκόπου Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, τς Προϊσταμένης το Τμήματος πιστημονικς-Παιδαγωγικς Καθοδήγησης Δυτικς λλάδος κ. Σοφίας Χριστοπούλου, τν πευθύνων τν πολιτιστικν δραστηριοτήτων τς Δευτεροβάθμιας κπαίδευσης Δυτικς λλάδος, το Διευθυντο το κκλησιαστικο Λυκείου κ. ωάννου Κόττορου, τν Καθηγητν, τν Μαθητν καί το λοιπο προσωπικο το κκλησιαστικο Λυκείου.
  Διευθυντής το κκλησιαστικο Λυκείου κ. ωάννης Κόττορος μέ θερμούς λόγους μίλησε γιά τίς δραστηριότητες το κκλησιαστικο Λύκειου, γιά τήν πρόοδο τν μαθητν καί γιά τήν ργασία τν Καθηγητν καί λου το προσωπικο.
            διαιτέρως νεφέρθη στούς μαθητάς τς Τρίτης Λυκείου ο ποοι ποφοιτον πό τό Σχολεο καί εχήθηκε τά δέοντα σ’ ατούς.
      πίσης εχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρν κ.κ. Χρυσόστομο γιά τήν μέριστη συμπαράστασή του στό κκλησιαστικό Λύκειο καί στήν κκλησιαστική στία.
            χορωδία τν μαθητν τραγούδησε μνους καί παραδοσιακά σματα, ν κούστηκαν ποιήματα καί σκέψεις σχετικά μέ τή ζωή στό κκλησιαστικό Λύκειο.
           πίσης παρουσιάστηκαν βίντεο πό τίς σχολικές καί κοινωνικές δραστηριότητες τν παιδιν.
        Τήν κδήλωση κλεισε μέ μιλία του Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρν κ.κ. Χρυσόστομος, ποος νεφέρθη στήν προσφορά το κκλησιαστικο Λυκείου Πατρν, στήν ργασία το Διευθυντο καί λου το προσωπικο, λλά καί στό θος καί στήν ργασία τν μαθητν.
  Εχαρίστησε λους γιά τήν λη εκόνα καί τήν ργασία πού γίνεται καί τό παρουσίασε ς πρότυπο σχολικς Μονάδος στήν σύγχρονη κοινωνία. Μάλιστα τόνισε, τι στό σχολεο ατό διασώζεται οσιαστική καί πραγματική εκόνα τν Σχολείων πως τά ζήσαμε στίς χρυσές ποχές ταν παρείχετο μέσα πό τό κπαιδευτικό σύστημα χι μόνον κατά κόσμον γνώση, λλά καί  κατά Θεόν σοφία, φο πρώτη χωρίς τήν  δεύτερη, πολλάκις καταντ πικίνδυνη γιά τόν νθρωπο.
            Σεβασμιώτατος νεφέρθη καί στό σύγχρονο κπαιδευτικό σύστημα τό ποο πάσχει γιατί συνεχς μεταλλάσσεται, μέ λυσιτελ καί καταστροφικά ποτελέσματα.
            Τέλος νεφέρθη στίς δηλώσεις το σημερινο πουργο Παιδείας, περί προσευχς, παρελάσεων κ.λ.π. χαρακτηρίζοντας ατές τίς θέσεις νεδαφικές καί παράδοξες.
            Εχομαι, επε Σεβασμιώτατος, τό σχολεο νά πανέλθ στήν κατάσταση κείνη πού θά κπαιδεύ νθρώπους κατά τέτοιο τρόπο, στε νά ξέρχωνται λοκληρωμένες προσωπικότητες καί νά μή συνεχισθ παραγωγή γενεν γραμμάτων.

      Τέλος δόθησαν παινοι σέ μαθητές καί μάδες μαθητν γιά τήν συμμετοχή τους σέ προγράμματα το Σχολείου καί ν συνεχεί παρεκάθησαν σέ γεμα Σεβασμιώτατος, Θεοφιλέστατος, Διευθυντής, ο Καθηγητές, ο κπρόσωποι τν κπαιδευτικν ρχν καί Φορέων καί λοι ο μαθητές.
Έργα μαθητών 

Δεν υπάρχουν σχόλια: