Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΟ «ΠΑΤΗΜΑ» Ή «ΑΧΝΑΡΙ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ


ΘΕΙΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ΣΤΟ   ΛΕΟΝΤΙΟ  ΑΧΑΪΑΣ
ΣΤΟ  «ΠΑΤΗΜΑ»  Ή  «ΑΧΝΑΡΙ»  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
Κοντά στό χωριό Λεόντιο τῆς Ἀχαΐας, ὑπάρχει ὁ τόπος, ὅπου κατά τήν ἰσχυρά τοπική παράδοση, πέρασε καί δίδαξε ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Ἐκεῖ δεικνύονται οἱ λίθοι, οἱ φέροντες τά πατήματα τοῦ Πρωτοκλήτου. Στόν τόπο αὐτό εἶχε ἀνεγερθῆ παλαιοχριστιανική βασιλική πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐνῶ σήμερα σώζεται παλαιό ἐκκλησάκι, μόνοχωρη καμαρόσκεπη βασιλική, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἀπό πέρυσι μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ τόπος καθαρίστηκε, ὁ Ναός εὐτρεπίστηκε καί κατά μῆνα Ἰούλιο ὁρίστηκε, νά τελῆται Θεία Λειτουργία καί παραδοσιακές θρησκευτικές καί πολιτιστικές Ἐκδηλώσεις. 
Ἔτσι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱστορικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κοντά στό Λεόντιο, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ. Ὁ Λαός κατέκλυσε τό χῶρο, ὅπου ἐδίδαξε ὁ κλεινός καί θεῖος Ἀπόστολος. Οἱ κάτοικοι τοῦ Λεοντίου, τῶν γύρω χωριῶν καί πολυάριθμοι προσκυνηταί ἀπό τήν Πάτρα μετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία καί στήν συνέχεια στίς ἄλλες ἐκδηλώσεις πού ἔλαβαν χώρα στόν περιβάλλοντα χῶρο. 
Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, ἀνεφέρθη στόν τόπο καί τό πέρασμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν διδασκαλία του καί τήν ἱερά παρακαταθήκη πού μᾶς ἄφησε. Ἐπίσης στήν ἰσχυρά τοπική παράδοση γιά τόν Ἅγιο καί στούς λαμπρούς ἑορτασμούς πού πραγματοποιοῦνται πλέον στόν τόπο, ὥστε νά ζωντανέψωμε, ὅ,τι μέχρι τώρα εἶχε σκεπάσει ἡ ἀδιαφορία καί ἡ λήθη.
Ἀκόμη ἀνεφέρθη στήν ἀνάγκη, νά διατηρήσωμε ἀπαραχάρακτη τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας, τήν ὁποία παρελάβαμε ἀπό τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, προκειμένου νά ἐπιτύχωμε τήν σωτηρία μας καί τόν ἁγιασμό μας, πού εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας. 


Μετά τήν Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκαν ἔξω καί γύρω ἀπό τόν Ναό πολιτιστικές ἐκδηλώσεις μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ἀναβίωσαν παλαιά ἔθιμα, ὅπως τό ἔθιμο τῆς κουλούρας. Σύμφωνα μέ αὐτό, γίνεται ἀγῶνας δρόμου καί ὁ πρῶτος στό τρέξιμο παίρνει ὡς ἔπαθλο τήν κουλούρα, ψωμί δηλαδή, πού παρασκευάζεται σέ σχῆμα κουλούρας.
Πρῶτος στό τρέξιμο βγῆκε ὁ μαθητής Γεώργιος Παπαγεωργίου ἀπό τήν Χαλανδρίτσα, ὁ ὁποῖος πῆρε τήν κουλούρα ἀπό τά χέρια τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἀκολούθησαν παραδοσιακοί χοροί, μέ νέους καί νέες ντυμένους μέ παραδοσιακές φορεσιές καί παρετέθη παραδοσιακό γεῦμα, τό ὁποῖο ἑτοίμασε ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος τῆς περιοχῆς, σέ συνεργασία μέ τό τοπικό Συμβούλιο Λεοντίου. Συγκίνηση προκάλεσε, ὁ χορός τῶν μεγαλυτέρων  ἀνθρώπων τοῦ χωριοῦ, οἱ ὁποῖοι μέ τήν χαρακτηριστική βουνίσια περηφάνεια καί λεβεντιά τους, θυμήθηκαν τά νειάτα τους καί τίς παληές ἐποχές, πού σέ κεῖνα τά βουνά ἔσφυζε ἡ ζωή.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐκδηλώσεως ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν Ἱερέα καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τόν Πολιτιστικό Σύλλογο, τό τοπικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, πού ἐργάστηκαν γιά νά πραγματοποιηθῇ αὐτή ἡ πολυάνθρωπη καί συγκινητική Ἐκδήλωση καί νά ἀναβιώσῃ ἡ παράδοση τοῦ τόπου μας.
 «Γυρίστε στόν τόπο μας», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, «γυρίστε στήν γῆ μας, ἐδῶ εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἐδῶ κτυπάει ἡ καρδιά τῆς Ἑλλάδος. Ἄν ἀξιοποιήσωμε τήν ἱστορία μας, τά δῶρα, πού μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός, θά προοδεύσωμε. Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί νά ξαναχτίσωμε τήν Ἑλλάδα, νά ξαναβροῦμε, ὅ,τι τόσα χρόνια μᾶς κλέψανε. Μόνο ἔτσι θά σωθῇ ἡ Ἑλλάδα....».
Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν