Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Λαμπρός ορτασμός  τς 51ηςπετείου τς πανακομιδς
τς Κάρας το γίου νδρέου στήν Πάτρα 26 και 27.9.2015.
          
 Πλῆθος Λαοῦ προσῆλθε τό Σάββατο 26-9-2015 στόν Ἑσπερινό στόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, γιά νά τιμήσῃ τόν Πρωτόκλητο των Ἀποστόλων καί νά ἀσπασθῇ τήν χαριτόβρυτο Κάρα του, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς 51ης  Ἐπετείου τῆς Ἐπανακομιδῆς της, στήν Πάτρα.
            Στήν ἱερά ἀκολουθία ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων καί στό χρέος μας ἔναντι τῆς διδασκαλίας του καί τῆς θυσίας του.
Την ἑπομένη ἡμέρα, Κυριακή  27.9.2015, πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν ἀπό νωρίς τό πρωί τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου γιά νά προσκυνήσουν τήν πανσεβάσμια Κάρα του.
          Τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου Ἰωσήφ Μήλια, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ.
          Στήν προσλαλιά του ὁ χειροτονηθείς Πρεσβύτερος, μίλησε μέ λόγια ἀπό καρδίας, γιά τήν κλήση καί κλίση στήν Ἱερωσύνη καί ἀναφερθείς στήν Μοναχική Πολιτεία, ὅπως τήν ζεῖ στή Μονή Ὀμπλοῦ, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσῃ πρόσωπα τά ὁποῖα τόν ἐνίσχυσαν, ὥστε νά φθάσῃ στήν εὐλογημένη αὐτή ὥρα.
Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἀποδοχή τῆς κλήσεως ἐκ μέρους τῶν Μαθητῶν καί ἐτόνισε ὅτι προσῆλθαν μέ πίστη, προθυμία, ὑπακοή, ταπείνωση, ἀφοσίωση καί ἐργάστηκαν μέ αὐταπάρνηση, αἴροντες τόν Σταυρόν τοῦ μαρτυρίου καί τῆς δόξης τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὑπέρ Αὐτοῦ τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
          Μέ αὐτήν τήν προοπτική ἐτόνισε στόν χειροτονηθέντα, ὅτι πρέπει νά πορεύεται ὥστε νά ἀφήσῃ τά ἴχνη του, ὡς ἕνας ἄνθρωπος καί πιστός θεράπων τοῦ Κυρίου καί διάκονος τῶν ἀνθρώπων ὑπέρ τῆς σωτηρίας αὐτῶν.
          Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος παρεκάλεσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, νά προχειρίσῃ εἰς Ἀρχιμανδρίτην τόν νέο Πρεσβύτερον.
          Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου εὐχήθηκε ἐπίσης ἀπό καρδίας στόν νέο Κληρικό νά ζήσῃ βίον ἅγιο καί πνευματικό.

Mεγαλειώδης Λιτανεία τς γίας Κάρας το γίου νδρέου στήν Πάτρα 27.9.2015
Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα ἐπραγματοποιήθη ἡ μεγαλειώδης Λιτανεία τῆς Ἁγίας Κάρας καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μέ τή συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως  τῶν Πατρῶν, τῶν Ἀρχόντων τοῦ τόπου καί χιλιάδων εὐσεβῶν χριστιανῶν, ἀπό τήν Πάτρα καί ἀλλοῦ, οἱ ὁποῖοι γιά μιά ἀκόμη φορά κατέθεσαν τά μῦρα τῆς εὐλαβείας τους στόν Πρωτόκλητο τῶν Ἀποστόλων, Ἃγιο Ἀνδρέα.
Ἡ ἱερά Λιτανεία ξεκίνησε ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μέ κατεύθυνση πρός τήν Ἰχθυόσκαλα, ὅπου ἐτελέσθη ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός, γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας ἁλιευτικῆς περιόδου.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ ἁγία Κάρα καί ἡ Ἱερά Εἰκόνα, ἐλιτανεύθησαν διά θαλάσσης, μέχρι τόν μῶλο τῆς Ἁγίου Νικολάου, ἐνῶ στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων ἐτελέσθη Δοξολογία μέ τήν συμμετοχή τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί χιλιάδων Χριστιανῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στό νόημα τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας, ὠφελήσας τά μέγιστα μέ τόν μεστό ἁγιοπατερικό του λόγο.
 Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν τριῶν φοιτητῶν, Ἀνδρέου, Ρεγγίνας καί Γεωργιάννας, πού ἔχασαν τήν ζωή τους στό λιμάνι τῶν Πατρῶν, πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ὅταν τό αὐτοκίνητο στό ὁποῖο ἐπέβαιναν ἔπεσε στήν θάλασσα.
 Ἡ Λιτανεία, ἐσυνεχίσθη διά τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί κατέληξε στά πρόπυλα τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἐνώπιον χιλιάδων Λαοῦ, ἔγινε ἡ ἀπόλυσις καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομος, εὐχαρίστησε ὅλους καί ἐξ’ ὀνόματος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ἰδιαίτερα τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτας: Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεον καί Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεον, γιά τήν συμμετοχή τους στίς λαμπρές ἐκδηλώσεις.
          Ἐνεργό συμμετοχή στήν Λιτανεία της Ἁγίας Κάρας εἶχαν καί οἱ μαθητές τοῦ Γενικοῦ  Ἐκλκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, οἱ ὁποῖοι σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Λιτανείας πλαισίωναν τήν Τιμία Κάρα συνοδευόμενοι ἀπό τόν Πρωτοπρεσβ. π. Δημήτριο Παπαγεωργίου, τόν Διευθυντή τοῦ Σχολείου κ. Ἰωάννη Κόττορο καί τούς καθηγητές τους  κ. Πολύβιο Μπρακατσέλο, γυμναστή, κ. Νικόλαο Κώσταλο, Θεολόγο καί κ. Βασίλειο Μπούτσικα, τῆς πληροφορικῆς.  
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τήν Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,  τέλεσε τόν γιασμό στό κκλησιαστικό Λύκειο Πατρν, μέ τήν ναρξη τς νέας σχολικς χρονις.
Σεβασμιώτατος στήν μιλία του, πευθυνόμενος πρός τά παιδιά, τούς καλωσόρισε στό Σχολεο καί τούς εχήθηκε νά χουν μιά κατά πάντα ελογημένη καί δημιουργική χρονιά. «...Παιδιά μου, νά ἔχετε πίστη στόν Θεό, ἀγάπη στήν ἁγία μας Ἐκκλησία, σεβασμό στά ζώπυρα τοῦ Γένους μας,  συνέπεια στά μαθήματά σας καί συνέπεια στήν ζωή  σας. Μόνο ἔτσι θά μπορέσετε νά προκόψετε στήν ζωή σας καί νά ἀποκτήσετε ὄχι μόνο τήν κοσμική γνώση, ἀλλά καί  τήν ἄνωθεν σοφία...»
πίσης, εχαρίστησε τόν Διευθυντή το κκλησιαστικο Λυκείου κ. ωάννη Κόττορο καί τό Διδακτικό, Διοικητικό καί λοιπό  προσωπικό το Σχολείου, τόν Διευθυντή τς κκλησιαστικς στίας, Πανοσιολογιώτατο ρχιμ. π. Γερβάσιο Παρακεντέ καί τό προσωπικό της στίας γιά τήν προσφορά τους στή λειτουργία το κκλησιαστικο Λυκείου Πατρν.
Τέλος, εχαρίστησε τούς γονες τν παιδιν πο μπιστεύονται τά παιδιά τους στήν κκλησία, φο τά προέτρεψαν νά γγραφον στό κκλησιαστικό Λύκειο καί εχήθηκε σέ λους καλή σχολική χρονιά.
Στόν γιασμό συμπροσευχήθη Θεοφιλέστατος πίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
Μετά τήν προσλαλιά το Σεβασμιωτάτου, μίλησε Διευθυντς το κκλησιαστικο Λυκείου, κ. ωάννης Κόττορος, ποος νεφέρθη στούς σκοπούς πού πηρετε τό κκλησιαστικό Λύκειο καί στήν παιδεία ποία παρέχεται σ’ ατό. πίσης εχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρν κ.κ. Χρυσόστομο, γιά τό μέριστο νδιαφέρον καί τήν γάπη του στό κκλησιαστικό Λύκειο.
Τό παρόν στόν γιασμό δωσαν ο: κ. ναστασία Τογιοπούλου, Πρόεδρος το Περιφερειακο Συμβουλίου, ποία πηύθυνε χαιρετισμό, κ. Γεώργιος γγελόπουλος ντιπεριφερειάρχης, κ. Κων/νος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντς Α/ θμιας καί Β/θμιας κπαίδευσης Δυτικής λλάδος, ποος πίσης χαιρέτησε τήν σεμνή κδήλωση, κ. Εγενία Πιερρ, Δ/ντρια Β/θμιας κπαίδευσης χαΐας, κ. Σοφία Χριστοπούλου, πεύθυνη κπαίδευσης Περιφέρειας Δυτ. λλάδος καί λλοι κπρόσωποι τν Τοπικν ρχν καί Φορέων.
Μετά τόν γιασμό παρετέθη μικρά δεξίωσις σέ λους τούς παρευρισκομένους.
    Ο Διευθυντής κ. Ιωάννης Κόττορος ανέφερε τα εξής:  

            Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατε, Πανοσιολογιώτατοι, Αιδεμοσιολογιώτατοι, κ. Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Αντιπεριφερειάρχα, κ. Περιφερειακέ Διευθυντά Π.&Δ. Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδος, κ Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αχαΐας, κ.  Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας , κ. Σχολικέ Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες , αγαπητά μας παιδιά  .
          Μια νέα χρονιά αρχίζει με την πρόκληση συντελεσμένων αλλαγών που αφορούν τα νέα προγράμματα σπουδών Γυμνασίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ .
          Μια νέα χρονιά που φέρνει μαζί της νέες προκλήσεις, νέους σχεδιασμούς, αλλά και δύσκολες συνθήκες για την εφαρμογή των νέων επιλογών που καλούμαστε όλοι μας – φορείς, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές – να ανταποκριθούμε.
          Και όπως σε κάθε αρχή προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε βάσιμε ελπίδες για κάτι καλύτερο, έτσι και φέτος αφήνουμε τη σκέψη μας κοντά στους γονείς, κοντά στα παιδιά μιας και τα παιδιά μας είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή μας, η δε Εκκλησία  ότι ιερότερο για να πάρουμε φωτισμό και βοήθεια στον αγώνα μας γι’ αυτά.
          Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, επιτρέψτε μου μα πω, « και πάλι και πολλάκις» ότι ο μεγάλος ασθενής δεν είναι βέβαια η οικονομία μας, ούτε η πολιτική σοβαρότητα, ούτε το κράτος δικαίου, αλλά είναι –με θλίψη το ομολογώ –η παιδεία μας. Παιδεία μπορεί να υπάρχει μέσα σε φτωχά κτήρια, χωρίς τα καλύτερα εργαστήρια ή γυμναστήρια, ενδεχόμενος και χωρίς πολλούς καθηγητές. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει χωρίς πνευματικούς καθοδηγητές, χωρίς εμπνευσμένους δασκάλους, χωρίς ιδανικά, αξίες, σεβασμό στην ιστορία, στη φύση, χωρίς καλλιέργεια στη πίστη στο θεό και στην ιερότητα του ανθρώπου.
          Με αφορμή τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας που είδη λάβαμε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς καθώς επίσης και με το συνταρακτικό γεγονός που συνέβει  στην περιοχή μας και τρόμαξε ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερα την τοπική μας κοινωνία, το φόνο δηλαδή του δεκαεπτάχρονου μαθητή από δεκαπεντάχρονο επίσης μαθητή επιτρέψτε μου να καταθέσω μερικές σκέψεις.
          Αν διδάσκεται μια ηθική χωρίς ήθος, αν η τεχνολογία έχει πνίξει τις καλές τέχνες, αν η αλαζονεία έχει ερειπώσει τη ταπεινότητα, αν το συμφέρον έχει εξαφανίσει τη  θυσία και την προσφορά, αν τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα και ο υπεροπτικός ορθολογισμός έχουν διώξει την ανάγκη και τον φόβο του Θεού, αν η εξυπνάδα έχει υποκαταστήσει την σοφία, αν η παιδεία μας φτιάχνει βιολογικά άτομα με εγωιστικά δικαιώματα και όχι πρόσωπα που ξέρουν να κοινωνούν μεταξύ του, αν ο κομματικός διχασμός έχει τορπιλίσει κάθε κίνηση συμπόρευσης και ενότητας, αν τελικά δεν υπάρχουν άμυνες στις παραπάνω προκλήσεις, τότε πράγματι ζούμε την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας μας. Γιατί κρίση είναι η απώλεια και καταστροφή των ελπίδων μας, είναι η άρνηση των προοπτικών, είναι η αντικατάσταση της αλήθειας με το ψέμα, είναι η υποκατάσταση του Θεού από το τίποτα ή από την τύχη, είναι ο φόβος στο να βρίσκεσαι στο σκοτάδι αλλά και να μην θέλεις το φώς.
Αγαπητοί μας μαθητές
Καθώς σήμερα αρχίζει η νέα σχολική χρονιά συνηθίζεται όλοι με πολύ αγάπη και ελπίδα, για κάτι καλλίτερο στη ζωή σας, να σας δίνουν τις ευχές τους. Απ ότι φαίνεται όμως τα θέματα της ζωής δεν τακτοποιούνται μόνο με ευχές, αλλά με καθαρές έξυπνες και τολμηρές αποφάσεις, που είναι καρπός αφυπνισμένων συνειδήσεων. Δυστυχώς η εποχή μας ενώ γεννά τεχνολογία και πολλαπλασιάζει την πληροφορία, φαίνεται πως κουράζει τους νέους, βουλιάζει τον ενθουσιασμό και πνίγει κάθε όραμα. Η μεγάλη της αρρώστια είναι ότι δεν παράγει πολιτισμό, δεν καλλιεργεί το πνεύμα και καταργεί σταδιακά τις σταθερές αξίες. Κάνει τη ζωή τρικυμιώδη ωκεανό χωρίς λιμάνια. Η Παιδεία που με τόσο κόπο και φροντίδα σας δίδεται δεν έχει ζωή και όραμα. Είναι σαν τροφή που έχει θερμίδες και όχι βιταμίνες. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι εσείς τα παιδιά μπαίνετε σε μια μηχανή παραγωγής γνώσης. Κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει φώς. Αυτό είναι επικίνδυνο λάθος .Υπάρχει φώς. Απλά το φώς δεν μπορεί να σας το προσφέρει  η επικρατούσα αντίληψη και πρακτική που αρνήθηκε το Ιερό παρελθόν και ασέβησε στην ταυτότητα και τον πολιτισμό μας. Δοκιμάστε να χτίσετε εσείς τις νέες υποδομές της αναγέννησης σας, στο σχεδιασμό της νέας ζωής πρέπει οπωσδήποτε να έχετε υπεύθυνο λόγο. Μη κάνετε όμως το λάθος να το προσπαθήσετε μόνοι σας, δεν θα τα καταφέρετε. Ψάξτε να βρείτε αυτούς που μπορούν αγνά να σας βοηθήσουν. Τις πηγές που έχουν καθαρό νερό. Και υπάρχουν τέτοιες, απλά πρέπει να τις ψάξετε κα να τις ανακαλύψετε.
Θέλω να απευθυνθώ στους μαθητές που για πρώτη φορά θα φοιτήσουν στο σχολείο μας.
Έρχεστε σε ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, με σεβασμό στην Ελληνορθόδοξη παράδοση. Σε ένα περιβάλλον που πέρα από την μάθηση και την γνώση προβάλει τις αξίες που χρειάζεστε για να πλημμυρίσουν τις καρδιές σας. Κλείστε τα αυτιά σας στις προκλήσεις, στο ψέμα, στη μετριότητα, τον συμβιβασμό, στη μιζέρια. Διεκδικείστε την πνευματική ελευθερία σας. Αγωνιστείτε μαζί μας για την πίστη μας, την παράδοσή μας, τη γλώσσα μας, την ιστορία μας.
Αγωνιστείτε τον «αγώνα τον καλόν», αξιοποιήστε την εδώ παραμονή στο σχολικό σας περιβάλλον δημιουργικά, ουσιαστικά, ποιοτικά και γεμίστε την ψυχή και την καρδιά σας όχι απλά με γνώσεις αλλά με αρετή, πίστη στον Θεό και τον εαυτόν σας και ιδανικά. Τότε η νέα χρονιά θα είναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ . Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.
Παιδιά μας,
Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο Αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει και την πνευματική καθοδήγηση του Εκκλησιαστικού μας Σχολείου. Ο Αγιασμός δεν επιβάλλεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτοί που έβαλλαν αυτούς τους Αγιασμούς στη ζωή μας το πίστευαν. Πίστευαν ότι μαζί με την ανθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται  ο φωτισμός και η βοήθεια του Θεού. Πίστευαν στον Θεό. Είχαν σχέση ζωντανή μαζί Του. Τον ήθελαν στη ζωή τους ως ότι πολυτιμότερο υπάρχει. Πιστεύω, ότι και εσείς που ελεύθερα επιλέξατε αυτό το σχολείο θέλετε όλα να αρχίζουν με την ευλογία  του Θεού. Αν  είναι έτσι, τότε η σημερινή μέρα είναι η πιο σημαντική της χρονιάς.
Αγαπητοί μας γονείς ,
Το σχολείο μας πέρα από πηγή γνώσης συνιστά και φορέα αξιών. Οι αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της αγάπης  είναι τα θεμέλια της σχολικής ζωής, της σχέσης εκπαιδευτικού με μαθητή και  γονέα .Πρέπει να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας αισιοδοξία. Να τα αφήσουμε  «πάση θυσία» ανέγγιχτα από την κρίση. Με αυτές τις αξίες ζωντανές και παρούσες στην καθημερινότητά μας η χρονιά που ξεκινάει μπορεί να είναι και δημιουργική και ελπιδοφόρα.
Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην υγιή γνωστική συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ταυτόχρονα η εμπλοκή στη μελέτη των μαθητών επηρεάζει θετικά το ενδιαφέρον των μαθητών για την μελέτη, αυξάνει την πιθανότητα ολοκλήρωσης των εργασιών ενώ βελτιώνει την ποιότητά τους . Τα βοηθάμε να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να θέτουν προτεραιότητες .Εξασφαλίζουμε χρόνο που θα αφιερώνεται στην επικοινωνία με τα παιδιά, πέρα από την βοήθεια στα μαθήματα. Μα θα μου πείτε ,τώρα το παιδί μου μεγάλωσε, ήρθε στο Λύκειο. Πράγματι, όμως ο τύπος της υποστήριξης αλλάζει καθώς μεγαλώνει το παιδί,   αλλά η παρουσία του γονέα είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες.
Εύχομαι στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς επιτυχία στο υπεύθυνο παιδαγωγικό μας έργο και μια δημιουργική και καρποφόρα σχολική χρονιά. Είμαι βέβαιος  και αποτελεί πεποίθησή μου ότι το Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών διαθέτει εκπαιδευτικούς με υψηλό αίσθημα ευθύνης, βαθειά γνώση και πίστη στις αξίες της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Εξάλλου το μαρτυρούν οι επιτυχίες των 15 μαθητών μας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσοι δηλαδή έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις (ποσοστό επιτυχίας 100%). Ας γίνουμε συνάδελφοι στο περιβάλλον μας κήρυκες της ενότητας, στον εαυτό μας δάσκαλοι τις αφύπνισης και στην ευρύτερη εκπαιδευτική οικογένεια ευαγγελιστές μιας παιδείας γεμάτης, όχι βέβαια από απαξιωμένες φλυαρίες ούτε από ασαφείς και αόριστες ανθρωπιστικές αξίες αλλά από τις δοκιμασμένες αξίες της ορθόδοξης πίστης, της χριστιανικής παράδοσης και του Ελληνικού πολιτισμού μας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας  κκ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ  για την αγάπη και το ενδιαφέρον του στο Σχολείο μας . Τον Θεοφιλέστατο κ. Χρύσανθο για την παρουσία του, το ενδιαφέρον και την προβολή του έργου του Σχολείου μας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών «ΛΥΧΝΟΣ», την πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου κ. Τογιοπούλου Αναστασία, τον Αντιπεριφερειάχη κ Γεώργιο Αγγελόπουλο.
Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, στην Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας  κ Ευγενία Πιερρή για την συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας, την κα Χριστοπούλου Σοφία προϊσταμένη των Εκπαιδευτικών θεμάτων της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδος, τον αντιεισαγγελέα εφετών κ. Γεώργιο Τσιρώνη, την εταιρία LOAD και το πανεπιστημιακό βιβλιοπωλείο για την προσφορά του,  τον κ. Αλέκο Κολλιόπουλο για την προβολή του έργου του Σχολείου στον Εκκλησιολόγο, τον Διευθυντή της Εστίας μας  Πανοσιολογιώτατο π. Γερβάσιο, τον π. Δημήτριο Παπαγεωργίου ο οποίος εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Σχολείο μας και όλους τους γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι με εμπιστοσύνη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας.
Να έχουμε όλοι μας Καθηγητές γονείς και μαθητές την ευχή του Θεού.

   
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥΠάνω από το Κούμανι του Ελληνικού και κοντά στις κορυφές του Ερυμάνθου, στην περιοχή της Κουρμπάνας και μέσα στα έλατα, ο Μιλτιάδης Χρυσικός, κάτοικος της Χρυσαυγής, στα ορεινά βοσκοτόπια του, μαζί με τα παιδιά του, έφτιαξαν με πολύ μεγάλες δυσκολίες και λόγω πρόσβασης, ένα μικρό εκκλησάκι, αφιερωμένο στην εορτή της Αγίας Ζώνης της Παναγίας μας. 

Όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, γιόρτασε το Εκκλησάκι την εορτή της κατάθεσης της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας μας και πάρα πολλοί πιστοί, πάνω από 160,  ανέβηκαν  προς την κορυφή του Ερυμάνθου, αδιαφορώντας για τα όποια προβλήματα και τις δυσκολίες του δρόμου.  
Την  Θεία Λειτουργία  τέλεσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Φαρρών Πρωτοπρεσβ. π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, υπεύθυνος και της Ενορίας του Ελληνικού, ο οποίος μίλησε επίκαιρα και σχετικά με το περιεχόμενο και τα μηνύματα της εορτής, ενώ  έψαλε ο κ. Αθανάσιος Καχριμάνης από την Οβρυά.