Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2008

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η Γέννηση του Χριστού αφετηρία να μετράμε το χρόνο

Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, υπολόγιζαν τις χρονολογίες κυρίως με αφετηρία το έτος που κτίστηκε η Ρώμη. 600 περίπου χρόνια μετά από τη Γέννηση του Χριστού ένας μοναχός στη Δύση, ο Διονύσιος ο Μικρός, πρότεινε να αλλάξει αυτή η αφετηρία χρονολόγησης και να αντικατασταθεί με το έτος που γεννήθηκε ο Χριστός. Αιώνες μετά, αυτό το σύστημα χρονολόγησης του Διονυσίου επικράτησε σε όλη τη χριστιανοσύνη' είναι το ίδιο που επικρατεί μέχρι σήμερα.
Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι ο Διονύσιος ο Μικρός είχε κάνει λάθος στους υπολογισμούς του 5-6 χρόνια. Δηλαδή ο Ιησούς γεννήθηκε 5-6 χρό-νια νωρίτερα από το έτος που είχε αρχικά υπολογίσει. Όταν επισημάνθηκε το λάθος, κρίθηκε ότι για πρακτικούς λόγους (έπρεπε να διορθωθούν αναρί-θμητες χρονολογίες) ήταν προτιμότερο να παραμείνει η χρονολόγηση, όπως είχε υπολογιστεί από το Διονύσιο. Γι’ αυτό και δεν είναι «περίεργο» που λέμε ότι ο Ηρώδης ο Μέγας πέθανε το 4 π.Χ.