Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14-06-2015Τήν Κυριακή 14.6.2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ὀμπλοῦ Πατρῶν, ὅπου ἐκκλησιάσθησαν τά μέλη τοῦ Συλλόγου «Προστασίας, Ὑγείας καί Περιβάλλοντος τῆς περιοχῆς τοῦ Κέντρου Ὑγείας Χαλανδρίτσας».
          Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη στήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, στήν μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ νά τοποθετήσῃ τόν ἄνθρωπον, ὡς κορωνίδα τῶν δημιουργημάτων Αὐτοῦ. Ὅμως δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἀποστασία του ἀπό τόν Θεό καί τήν ἁμαρτία, ἐταλαιπώρησε τόν οἶκο πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός γιά νά εἴπῃ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος «ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν».
          Αὐτή ἡ ὕβρις τοῦ ἀνθρώπου ἐναντίον τῆς φύσεως πού εἶναι ποίημα τοῦ Θεοῦ συνεχίζεται καί στοιχίζει πλέον γενικά στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Τά ἀποτελέσμετα πλέον εἶναι παγκοσμίως ἐμφανῆ.
 Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τόν Σύλλογο πού ἀσχολεῖται μέ τήν προστασία τοῦ Περιβάλλοντος καί εὐχήθη ὑγεία καί εὐλογία παρά Κυρίου σέ ὅλους καί μετάνοια, ὥστε νά ἐπιστρέψωμε στήν ἀληθινή ὁδό καί νά φθάσωμε στήν θέωση.
          Μετά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη καί εὐλόγησε ὅλους τούς χώρους ὅπου συνεχίζονται μέ ἐντατικούς ρυθμούς οἱ ἐργασίες ἀνακαινίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὥστε μέ τήν ὁλοκλήρωσή τους νά πραγματοποιηθοῦν οἱ ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις γιά τά 700 χρόνια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
      Στή Θεία Λειτουργία παραυρέθηκαν καί Ἐκκλησιάσθηκαν πάνω ἀπό 300 μέλη καί φίλοι του Συλλόγου.
      Στό τέλος τῆς Θείας λειτουργίας ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Βασίλειος Κοτσώνης εύχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τό πατρικό ἐνδιαφέρον πού δείχνει στον Σύλλογό, ἀλλά καί γιά τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον του γιά την προστασία τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος.
      Στή  Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε καί ὁ Πρωτοπρεσβ. π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Φαρρῶν, καί μέλος τοῦ Συλόγου.         

Από την εκδήλωση στο θέατρο της Κρήνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: