Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝΓΕΝΙΚΗ  ΙΕΡΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΑΞΗ
 ΣΤΗΝ  ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΠΑΤΡΩΝ

            Στά πλαίσια τῶν Πρωτοκλητείων 2012, πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή 16-11-2012 στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ανδρέου Πατρῶν γενική Ἱερατική Σύναξη, προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν οἱ Ἱερεῖς γιά τρέχοντα καί πολύ σοβαρά θέματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν σύγχρονη Ἑλληνική κοινωνία καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πολλῶν δυσκολιῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν πού ἀναφύονται καθημερινῶς, λόγῳ τῆς σοβούσης κρίσεως.
            Τό πρωί ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ  Μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου, μέ τήν συμπλήρωση τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
            Μετά τό ἁπλό κέρασμα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας μας στήν σύγχρονη Ἑλληνική Κοινωνία».
            Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν ἐπικρατοῦσα σήμερα δύσκολη κατάσταση, λόγῳ τοῦ μνημονίου. Μίλησε γιά τήν φτώχεια, τήν ἀνεργία, τήν  (λάθρο)μετανάστευση, τά ἐθνικά θέματα, τήν κρίση σέ θεσμούς καί ἀξίες καί τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία.
            Ἐτόνισε τήν ἀνάγκη ἑνότητος, σύμπνοιας, ἐργατικότητος, αὐτοθυσιαστικοῦ φρονήματος, ἀσκητικῆς ζωῆς, καθαροῦ Ὀρθοδόξου λόγου, καί συμπαραστάσεως στούς βασανιζομένους καί ταλαιπωρημένους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι καθ’ ἡμέραν φτάνουν στίς αὐλές τοῦ Κυρίου γιά παρηγοριά καί ἀπαντοχή.
            Ἐπίσης ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη ἀνασυγκροτήσεως τῆς ἐνορίας, πού εἶναι τό κύτταρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἀπεφασίσθη ἡ δημιουργία ταμείου ἀλληλεγγύης τῶν Κληρικῶν ἐπί νέας βάσεως, ὥστε νά ἀντιμετωπίζονται οἱ ἀνάγκες ἀδελφῶν μας Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα.
            Ἐπίσης οἱ Ἱερεῖς ἐνημερώθηκαν περί τοῦ θέματος τῆς ἀξιολογήσεώς των καί γιά διάφορα ἄλλα πνευματικά καί διοικητικά θέματα.
            Δεύτερος ὁμιλητής ἦτο ὁ ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος, ὁ ὁποῖος μέ βάθος θεολογικό, ἀλλά καί βασιζόμενος στή σύγχρονη κοινωνική κατάσταση, ἀνέπτυξε τό θέμα «Ὀρθοδοξία καί  Οἰκονομική κρίση».
            Τέλος στούς Ἱερεῖς διενεμήθη ἔντυπο ἐνημερωτικό ὑλικό γιά τήν πνευματική  καί φιλανθρωπική διακονία τους καί ἐποικοδομητικά βιβλία.             

Δεν υπάρχουν σχόλια: