Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝΤὴν Δευτέρα 4 – 7 – 2011, στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῆς Παναγίας «Ἄξιον ἐστί», ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσόστομο, οἱ τίτλοι Σπουδῶν στοὺς Ἀποφοίτους τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Κατάρτισης τοῦ Ι.Ε.Κ. Πατρῶν.


Παρόντες στὴν Ἐκδήλωση ἦταν ὁ Διευθυντὴς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν κ. Ἰωάννης Κόττορος, καὶ οἱ Καθηγητὲς τοῦ Σχολείου, ὡς καὶ ὁ Διευθυντής τοῦ Ι.Ε.Κ. κ. Δημήτριος Δημακόπουλος καί ὁ ὑποδιευθυντής, τοὺς ὁποίους ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ τὴν ἀρίστη συνεργασία, τόσο με τὸν Ἐπίσκοπο, ὅσο καὶ μεταξύ τους γιὰ τὴν καλὴ καὶ ἀποδοτικὴ λειτουργία τοῦ ἐν λόγω Τμήματος.Ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἀποφοίτους ὁ Σεβασμιώτατος, τοὺς μίλησε μὲ πατρικὴ ἀγάπη γιὰ τήν ὡραία ἀπόφασή τους, νὰ σπουδάσουν στὸ συγκεκριμένο Τμῆμα τοῦ Ι.Ε.Κ. καὶ ἂν ὁ Θεὸς οἰκονομήσῃ, νὰ ὑπηρετήσουν ὡς Κληρικοὶ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Τοὺς μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα στὴ ζωὴ καὶ μάλιστα στὴν ἐποχή μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δυσκολία αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα καὶ τοὺς συνέστησε νὰ ἔχουν ἀκράδαντη πίστη στὸ Θεὸ καὶ ζωντανὴ σχέση μὲ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία.
Τέλος, εὐχήθηκε σὲ ὅλους πᾶσαν χαράν καί χάριν, ὑγεία καὶ εὐλογία παρὰ τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν.

Χαιρετισμό καί εὐχαριστίες ἀπηύθυνε ὁ Διευθυντής τοῦ Ι.Ε.Κ. κ. Δημήτριος Δημακόπουλος, ὡς καί ὁ Διευθυντής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρών κ. Ἰωάννης Κόττορος.Δεν υπάρχουν σχόλια: